Consulenten Plein013 nemen Praat+teken pakket in ontvangst

Aan het eind van een studiedag voor consulenten van Plein013 in Tilburg, heeft een deel van de aanwezige consulenten een Praat+teken pakket aangeboden gekregen door coördinatoren Karin Pijnenburg en Berry Brand, om op de scholen mee aan de slag te gaan. Op deze manier wil Plein013 de samenwerking met leerlingen op haar scholen versterken door in gesprek te gaan over de onderwijsbehoeften van die leerlingen. Wat zeggen zij zelf nodig te hebben om het beter te laten gaan op school? Maar ook; wat werkt voor jou, en hoe kunnen we je ondersteunen in jouw ontwikkeling? Dit levert gesprekken op waarin de stem van de leerling ruimte krijgt, en waarbij de consulent meer luistert dan praat. Consulenten die al bekend zijn met de werkwijze en theorieën van Praat+teken mochten een pakket voor eigen gebruik ontvangen om op de scholen waar zij werken mee aan de slag te gaan. De consulenten die nog geen introductie hebben gekregen worden door Plein013 in de gelegenheid gesteld om deze introductie alsnog te volgen. Hiertoe worden in januari 2015 twee scholingsmomenten aangeboden door Praat+teken waarvoor zij zich kunnen inschrijven.

Praat+teken wenst alle consulenten én leerlingen van Plein013 veel waardevolle Praat+teken gesprekken!

Publicatie: 29 november 2014