Plein013 verspreidt Praat+teken via consulenten over scholen in Tilburg en omgeving

Sinds augustus 2014, met de ingang van de Wet op Passend Onderwijs, werken scholen in Tilburg en omgeving samen met onderwijsconsulenten van Plein013. Het doel van deze samenwerking is, dat consulenten ondersteunend zijn in de verbetering en/of uitbreiding van onderwijs en zorg voor alle leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Op deze manier kunnen meer kinderen thuisnabij onderwijs blijven volgen en worden minder kinderen doorverwezen naar speciale scholen.

Plein013 gelooft in de kracht van ontmoeten,verbinden en versterken. Praat+teken wil graag die ontmoeting tussen professional en leerling ondersteunen door op een aansluitende manier met leerlingen in gesprek te gaan. De verbinding die dan ontstaat versterkt het eigenaarschap van de leerling en verbetert de samenwerking. Plein013 stelt alle onderwijsconsulenten in de gelegenheid om een introductie Praat+teken te volgen. in januari zijn de geplande bijeenkomsten voor consulenten druk bezocht. Op deze manier kunnen nog meer scholen via hun consulent kennismaken met deze manier van praten met, maar vooral ook luisteren naar leerlingen.

Publicatie: 22 januari 2015