Praat+teken groeit!

Drie jaar geleden bedacht ik Praat+teken als manier om met leerlingen in gesprek te gaan over onderwijsbehoeften. Deze methode baseerde ik op jarenlange ervaringen in gesprekken met kinderen en op literatuuronderzoek dat verklaarde waarom deze manier van praten en luisteren vaak zoveel opleverden.
Twee jaar geleden besloot ik, wegens enthousiasme bij scholen over de inzet en opbrengsten van mijn methodiek, dat ik het wilde delen met nog veel meer scholen.
En toen was ik ineens een ondernemer/trainer met een product dat gewaardeerd wordt in het onderwijsveld en een krachtig verhaal over gespreksvoering met leerlingen/kinderen en jongeren.
Zo is het gekomen, dat ik deze week door heel Nederland (nou ja, zuid- en midden Nederland) reisde met mijn koffer vol boeken, stiften en pakketten, om met professionals en professionals-in-opleiding aan de slag te gaan. Lang leve Google Maps!

Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar een Praat+teken collega om me te helpen bij het vele werk dat gedaan mag worden. Mariëlle van Oorschot is inmiddels gestart als trainer voor introducties en ondersteunt me bij allerlei Praat+teken zaken. Welkom Mariëlle; ik ben erg blij met je!

Ook werkte ik hard met fotograaf, vormgever en drukker aan de 2e versie van Praat+teken voor het primair onderwijs. Met name een verbeterde handleiding en nieuwe foto's zorgen voor een nóg betere inzet van de materialen. Hierover later meer.

Tot slot een tipje van de sluier over een prachtige samenwerking met Sardes in Utrecht. Samen met Lilian van der Bolt ontwikkelde ik een train-de-trainer aanbod om Praat+teken over te kunnen dragen aan collega trainers die mijn ideeën en de manier waarop je op een ándere manier met leerlingen in gesprek kunt gaan, over Nederland gaan helpen verspreiden. Wordt vervolgd!

Kortom: Praat+teken groeit, en wat is dat mooi... 

              

                                      

Publicatie: 26 september 2015