Praat+teken als ondersteunende interventie in begeleiding van verliessituaties

Tijdens een studietweedaagse van Expertisecentrum Omgaan met Verlies heb ik mezelf verdiept en ondergedompeld in manieren en werkvormen om te praten, tekenen, voelen en werken over Afscheid en Verlies.
Wat ik al wist is bevestigd ; Verlies hoort bij het leven, en we ondersteunen anderen het best, door er 'gewoon' ruimte aan te geven in gesprekken en ontmoetingen. Het helpt al , als alle ervaringen en gevoelens er mogen zijn, zonder dat iemand probeert ze te verzachten of weg te nemen. Erkenning voor wat is betekent immers al zo veel.

Dit verschilt nauwelijks van de houding die ik tijdens de gesprekken van Praat+teken probeer aan te nemen. In die gesprekken wisselen ook fijne en moeilijke dingen elkaar af, en die doen er beide toe! De kracht zit in de interpersoonlijke verbinding en het zien en horen van de ander.
In Verliessituaties kan tekenen tijdens een gesprek, of tekenen zonder gesprek (!) helpen om te verbeelden wat moeilijk verwoord kan worden. Een veilige en ontspannen manier om in te zetten in je werk als professional met kinderen.
Zoals elk gesprek met een kind of jongere sterk wordt beïnvloed door hoe jij als professional het gesprek aangaat, zo is ook het begeleiden van kinderen en jongeren in Verliessituaties afhankelijk van jouw ervaringen, gevoelens en houding omtrent Verlies. Dat het Verlies er mag zijn, en dat we er met zorg en afstemming aandacht aan geven kan voor eenieder die rouw doormaakt -of dat nu is door overlijden, echtscheiding of uithuisplaatsing-, zeer troostend en ondersteunend werken.

 

Publicatie: 3 april 2015