Praat+teken voor voortgezet onderwijs

In de afgelopen drie jaar is Praat+teken uitgegroeid tot een veelgebruikt gespreksinstrument om met kinderen in het basisonderwijs te praten over onderwijsbehoeften. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze kunnen meedenken en praten over de eigen (onderwijs)behoeften en over wat voor hen werkt om goed te kunnen werken en leren. Hier geldt echter hetzelfde als tijdens gesprekken met jonge kinderen; een goed gesprek is sterk afhankelijk van de houding en nieuwgierigheid van de professional. Bovendien kan de manier waarop een professional in gesprek gaat met een puber veel invloed hebben op de mate waarin de puber al dan niet antwoord geeft en echt mee gaat denken. Veel pubers hebben tijdens hun kindertijd ervaringen opgedaan met 'gesprekken' met professionals waarbij te weinig gebruik werd gemaakt van hun denkvermogen en er vaak niet genoeg ruimte was voor het eigen verhaal en de eigen ervaringen van de leerling. Daaruit kan een houding zijn voortgekomen van "Het maakt toch niet uit wat ik ervan denk.." waardoor gesprekken niet op gang komen en/of stroef verlopen. Een andere gespreksinsteek kan helpend zijn om tot een echte dialoog mét de leerling te komen.

 Om ook professionals in het voortgezet onderwijs een hulpmiddel te bieden om op een andere manier met leerlingen in gesprek te gaan heeft Praat+teken nu ook een versie voor pubers. Het principe is hetzelfde als bij de originele versie van Praat+teken;  

  • Ga in gesprek door veel vragen te stellen, te luisteren naar de antwoorden van de leerling en hierop door te vragen. 
  • Laat de leerling zelf aantekeningen maken van hetgeen besproken wordt en activeer op deze manier de leerling om echt mee te praten en denken. 
  • Maak gebruik van de ondersteunende foto's die in het gesprek met de leerling worden scherpgesteld op de eigen situatie. 

Op deze manier praat de leerling mee over wat volgens hem/haar helpt om goed te kunnen werken en leren. Het samen met de leerling in kaart brengen van de onderwijsbehoeften versterkt het partnerschap en de samenwerkingsrelatie, het gevoel van autonomie en competentie bij de leerling en geeft altijd weer nieuwe mogelijkheden voor nóg passender onderwijs. 

Voor meer info over het aanbod zie Praat+teken aanbod

Publicatie: 1 februari 2016