Praten met kinderen & jongeren

Ik ben van mening dat het goed zou zijn als er zowel in het onderwijs als daarbuiten meer met kinderen gepraat zou worden op een ontspannen, afstemmende manier zodat kinderen actievere deelnemers worden in gesprekken met volwassenenen. Door met kinderen te praten ontstaat eigenaarschap met betrekking tot de eigen ontwikkeling. Door echt te luisteren naar de ideeën en gevoelens van kinderen voelen zij zich gehoord en serieus genomen.

Praten met leerlingenEen gesprek met een kind voorziet in de drie basisbehoeften van elk mens: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Door aan deze behoeften tegemoet te komen worden ontwikkelkansen vergroot. Passend Onderwijs vraagt van ons, dat we samenwerken met leerlingen om ontwikkelkansen te vergroten. Door Praat+teken als gespreksinstrument te gebruiken krijgt deze samenwerking concreet vorm.
De ervaringen van scholen zijn zeer positief; Praat+teken wordt ingezet om samen met de leerling zijn of haar onderwijsbehoeften in kaart te brengen. 

Ook in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening kan Praat+teken ondersteunend zijn in de gespreksvoering met kinderen en jongeren. De 3LG versie van Praat+teken  gaat over de drie leefgebieden thuis, vrije tijd en school en biedt kansen om op een ontspannen en actieve manier in gesprek te gaan over de huidige situatie van het kind en de wensen voor de toekomst.

Naast het bieden van meer Passend Onderwijs en beter afgestemde zorg voor kinderen maakt Praat+teken ook concreet wat in het VN- Kinderrechtenverdrag is vastgelegd en waaraan Nederland zich heeft verbonden. 

VN-Kinderrechtenverdrag

Alle kinderrechten staan in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, het VN-Kinderrechtenverdrag. Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Kinderrechtenverdrag aangenomen. Daarom wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Er zijn 193 landen lid van het Kinderrechtenverdrag. Nederland heeft ook het VN- Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd (dit betekent dat de verplichtingen onder het Verdrag sindsdien bindend zijn voor de Nederlandse staat) Het VN-Kinderrechtenverdrag bevat 54 artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot achttien jaar zijn opgeschreven.
(bron: http://www.kinderrechten.nl)

De gespreksvorm Praat+teken maakt onder andere de volgende artikelen concreet:

  • artikel 12 : participatie en hoorrecht
  • artikel 13 : vrijheid van meningsuiting
  • artikel 17 : recht op informatie