Registerleraar.nl valideert Praat+teken aanbod

Gevalideerd aanbod van 18 registeruren.

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent  én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.(bron: www.registerleraar.nl-2016)

Praat+teken is er trots op dat het cursusaanbod van 2 dagdelen in dit register is opgenomen! Vanaf cursusjaar 2016/2017 krijgen deelnemers aan deze cursus (waarvan het reflecteren aan de hand van een video-opname van een eigen Praat+teken gesprek een belangrijk onderdeel vormt) het bijbehorende deelnamecertificaat met activiteitnummer. De cursusdata komen in de loop van mei-juni op deze website onder Praat+teken trainingen enzo

Publicatie: 7 april 2016