hallo 2018!

In deze eerste week van 2018 blik ik nog even terug op het afgelopen jaar.
Tijdens het afsluiten van boekjaar 2017 denk ik terug aan de ontwikkeling van de 3LG versie waarmee al heel wat mooie gesprekken worden gevoerd. Samen met Mariëlle en Sylvie werk ik hard om deze leuke gespreksmethodiek verder onder de aandacht te brengen van professionals die met kinderen werken en op een andere, actievere manier met hen in gesprek willen gaan.

In 2017 werkte ik ook met veel plezier op een aantal basisscholen in een langduriger traject met studiedagen en observatie-momenten om meer activerende en afstemmende kindgesprekken en kind-ouder-leerkracht-gesprekken (cq driehoekgesprekken) te voeren. Steeds weer ontmoet ik enthousiasme bij leerkrachten die mooie, leuke, ontroerende en verrassende gesprekken hebben gevoerd met kinderen door eens op een andere manier met hen te praten. Ook ouders geven aan het waardevol en fijn te vinden dat hun kind aanwezig is bij en inbreng heeft tijdens bijvoorbeeld rapportbesprekingen. Ik ben blij dat steeds meer kinderen op een ontspannen manier leren om in gesprek te gaan met volwassenen, waarbij ze ervaren dat het er toe doet wat zij denken, voelen en ervaren en hierin serieus worden genomen. Op deze manier werken we samen aan de concretisering van het Verdrag van de rechten van het kind waarin ik met Praat+teken onder andere tegemoet kom aan de rechten zoals beschreven in artikel 12- recht op een eigen mening, artikel 13- recht om mening te uiten en artikel 17 -recht op informatie. 
Tot slot noem ik toch nog een keer een hoogtepunt waar ik met veel plezier aan terugdenk; de online training die ik gaf aan een collega in Taiwan. Wat bijzonder om over zo'n enorme afstand zo gemakkelijk van gedachten te wisselen over communicatie met kinderen, en over de culturele verschillen die zich hierbij voordoen!

En dan nu, dus, 2018.
Een mooi jaar om nog meer nieuwe gespreksvormen te bedenken, trainingen te geven en nieuw aanbod te ontwikkelen over gespreksvoering met kinderen en jongeren.
Maar ook het voornemen om weer vaker zélf met kinderen, jongeren en volwassenen in gesprek te gaan. Niet alleen met behulp van Praat+teken. Er zijn namelijk heel veel manieren en materialen die ertoe kunnen bijdragen dat een gesprek of coachingstraject activerend, inzichtgevend en helpend wordt. Graag ondersteun ik mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan een aantal vragen en een luisterend oor. Vraag+luister....Ook mooi!

Publicatie: 8 januari 2018