Voorbereiden op workshop voor Plein013

Donderdag 22 mei verzorgt Praat+teken een workshop voor professionals werkzaam binnen samenwerkingsverband Plein013 -Tilburg. We gaan het hebben over arrangeren op basis van onderwijsbehoeften voor Passend onderwijs.

Berry Brand mailde me achteraf:
De introductie van Praat+teken door Esther is op 26 augustus door de consulenten van Plein 013 erg positief ontvangen. We hebben daarop zelfs besloten om alle consulenten de mogelijkheid tot verdere scholing aan te bieden. Daardoor wordt Praat+teken op onze 82 scholen geïntroduceerd en bereiken we in potentie de 24.000 kinderen binnen Plein 013.

Publicatie: 19 mei 2014