Praat+teken over de drie leefgebieden (3LG)

Om met kinderen te kunnen praten over wat zíj belangrijk vinden in hun leven (thuis, in hun vrije tijd en op school), kan het helpen om op een actieve en afstemmende manier met hen in gesprek te gaan. Praat+teken streeft ernaar om kinderen hún verhaal en ervaringen te laten vertellen en doet dit door met behulp van een notitie[teken]blad, afbeeldingen van de gespreksonderwerpen en stiften het gesprek visueel te ondersteunen en door samen vast te leggen wat besproken is.

In een gesprek met de 3LG versie van Praat+teken nodigt de professional het kind uit om te vertellen over zijn huidige situatie en hoe die is ontstaan. Daarbij wordt doorgevraagd op wat het kind vertelt en hierbij is aandacht voor de ervaringen van het kind zowel thuis, als in de vrije tijd als op school. Na een beschrijving van de huidige situatie gaat het gesprek verder over de gewenste toekomst en hoe die te bereiken. Tijdens het gesprek wordt op het notitieblad getekend en geschreven zodat een gespreksverslag ontstaat in de taal van het kind. Dit verslag kan worden gebruikt als startpunt voor besprekingen met andere betrokkenen (ouders, leerkrachten enz.).

De 3 LG versie van Praat+teken is breed inzetbaar en kan gebruikt worden door elke professional die zich wil richten op de ervaringen en beleving van kinderen, waarbij wordt uitgegaan van de deskundigheid van het kind betreffende zijn of haar eigen werkelijkheid. 

Voor informatie over deze versie kun je contact opnemen

Turn on JavaScript!;

06- 40 31 98 66